Genealogie van Bernhardus van VOORTHUSEN
 
I Bernhardus van VOORTHUSEN, geboren ± 1200. Bernhardus van Voorthusen ook genaamd van Vorthusen en de Vorthusen, de naam Bernhardus bestaat uit twee germaanse woorden, namelijk bern is beer is sterk, en hard is sterk en moedig. Bernard betekent dus "de sterke, moedige".
 
Voorthuizen betekent: Huis aan een voorde of voort, een voorde is een doorwaadbare plaats door een beek of rivier. Voor het Voorthuizen bij Elten klopt dit wel, het ligt aan de doorwaadbare plaats aan de rivier de Wild aan de vroegere heerweg van Arnhem en Zutphen naar Keulen.
Er bestaan drie Voorthuizens; bij Elten, bij Drempt nabij Doesburg en bij Barneveld. Alle drie hebben banden met het Sint-Vitusstift op de Elterberg. Voorthuizen bij Elten was de hoofdhof van het stift, Voorthuizen bij Barneveld en Drempt hadden leenverhoudingen met de abdij. Zie over deze verhoudingen Kist en Bouwheer. Het goed Voorthuijsen bij Elten is heden ten dage gesplitst in Alt- Neu- en Klein-Voorthuijsen. Neu-Voorthuijzen werd ook de "Springkamp" genoemd.
 
Als topografische naam komt "Voorthuisen" (bij 's-Heerenberg en Elten) reeds voor in een acte gedateerd op 29 Juni Anno Domini 968 als Keizer Otto I, de Grote, de schenking van Voorthuizen ,in het jaar 966, aan de abdij door Graaf Wichman van Hamaland, doet oorkonden. In een acte gedateerd 3 Augustus 970 wordt dit nogmaals bevestigd door koning Otto III. Op 18 December 996 op de rijksdag te Nijmegen is het keizer Hendrik II die het goed Voorthuijsen nogmaals uitdrukkelijk aan het Stift Sint Vitus te Hoog-Elten toewijst. Voorthuijsen is de grootste waterburcht in de omgeving van Elten en dateert waarschijnlijk van voor het jaar 500. De bewalling en grachten zijn opgeworpen en gegraven door een Friese of Frankische edelman.
 
Veel gegevens over Voorthuijsen bij Elten door Mr. A.P. van Schilgaarde in de Leenregisters van de proosdij van Emmerik., leenman te Drempt, geboren tussen 1190 en 1210, wonende te Drempt bij Doesburg, overleden na 1253, minstens 43 jaar oud.Sloet-Archief van het Huis Bergh pagina 732, Sloet, OGZ, pag. 732-733 naar Ketner, OSU III, pag. 71-72, nr. 1279.Lexicon der Nederlandse toponiemen, R.E Künzel, (ed.), P.J. Meertensinstituut, Asd. 1989, oorspronkelijk: Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser IV, die Urkunden Konrads II enz., Monumenta Germaniae Historica, Berlijn, 1909.Oorkondenboek Gelre tot 5 Juni 1288, Sloet, 1872-76.Elten, Leo Gies, Boss-Druck und Verlag, Kleve, 1951, pagina 204-207.
 
N.C. Kist e.a., Deel II, kerkgeschiedenis van Nederland, pag. 135-162.GaBarneveld, Bouwheer, map 8.Gelre 1907, pag. 13 en 1898, pag. 101. Gelre 1973, 19.Archiv der Herrlichkeit Voorthuijzen, Gimborn-Thoben.Elten, Leo Gies, Boss-Druck und Verlag, Kleve, 1951, pagina 204-207, 300.Gelre 1931, pag 16.
 
Ao 1252, Henrick I van Vianden, bisschop van Utrecht, 1250-1267, geeft aan het klooster Bethelhem, is Bielem, bij Bronkhorst de tiende te Drempt, die Everhard van Wilp, en zijn nakomelingen, in leen had en wiens rechten door het klooster afgekocht waren, waartegen Everhard van Wilp met zijn vrouw Elisabeth en zoon Everhard de mansus Wenemerscamp in de parochie Wilpe aan het klooster opdraagt. De tienden worden geheven over 11 mansi (boerderijen) in de parochie Drempt bij Doesburg.
 
De acte moet getekend zijn na 2 Juni 1252 maar niet later dan in het voorjaar van 1253.

Kinderen:
1.  Bernhardi (zoon van Bernardus van Vorthusen) (zie IIa).
2.  Scaken (van Vorthusen) (zie IIb).

IIa Bernhardi van VOORTHUSEN (zoon van Bernardus van Vorthusen), geboren ±1235, de naam Bernhardus bestaat uit twee germaanse woorden, namelijk bern is beer is sterk, en hard is sterk en moedig. Bernard betekent dus "de sterke, moedige". Zoon van Bernhardus van VOORTHUSEN (zie I).
Kinderen:
1.  Henrick (Henrick van de Hoete, van Goethe) (zie IIIa).
2.  Everaert (van Voerhusen, van Voerthusen), geboren ±1285. Everaert stamt uit het germaans en betekent: sterk als een ever (wild zwijn).
In de Schatting van den Lande van Gelre voor Veluwe van ca. 1325, wordt genoemd Everart van Voerhusen (dus niet met een t.) onder die ander Heren luden (dus niet van de Graaf van Gelre) wonend in denselven ambacht in Ger. Tulen cloft. Het ambacht wordt omschreven als: Voerst, Reden, Brummen. Als andere Heer wordt genoemd "Dyderen" (waarschijnlijk Diederik van Cleve). Hij betaalt II ponden.


IIIa Henrick van VOORTHUSEN (Henrick van de Hoete, van Goethe), leenman van Bronckhorst, leenman van het goed te Boeckhorst en leenman van abdij van Hoog-Elten, geboren ±1275, overleden >1326. Henrick stamt uit het germaans en betekent: aanzienlijk in zijn woonplaats.
 
Leenboek Huis Bergh 1326: Opschrift van het leenboek: "Dirt sijn de ghene die her Reynaut, greve van Gelren verleent hevet na sijns vaders doyt.. etc." Item Henric van der Hoete 't guet te Boeckhorst ende te Vorthusen in de kerspel Drempt te Zutphensche rechte, item Emoldingh in den kerspel van Vo(o)rst te Getlo (Gietelo), te dienstmansrechte erkent bij Henrick van der Hoete, anno 1326.
 
Het Leenkamer-archief Gelre nr. 127 vermeldt: "Te Vorthusen, achterin uitstekende bladwijzertje (Angerlo) onder Drempt, Henrick van den Hoete.
Zoon van Bernhardi van VOORTHUSEN (zoon van Bernardus van Vorthusen) (zie IIa).
Kinderen:
1.  Arnoldus (Arnt van Goethe, van Voerthusen), was in 1336 scultatus (schout) van de Commandeur van de ridders van Sint Jan te Dieren, tevens was hij huisgenoot te Dieren. Geboren ±1300. De germaanse naam betekend: hij die regeert als een adelaar.
2.  Mechtelt (van Goethe), geboren ±1301. Het Thijnsboek van de abdij van Hoog Elten vermeldt: "Dit is Hoeftghelt to Brummen in s. Viits hoff to betalen Vigilia Martini, o.a. Mechtelt van Goethe, Arnt en Deric van Goethe.
3.  Deric (van Goethe, tho Voirthuys) (zie IVa).

IVa Deric van VOORTHUSEN (van Goethe, tho Voirthuys), geboren ±1302. Deric stamt uit het germaans en betekent: machtig onder het volk. Zoon van Henrick van VOORTHUSEN (Henrick van de Hoete, van Goethe) (zie IIIa).
Kind:
1.  Jan (zie Va).

Va Jan van VOORTHUSEN, geboren ±1340, zoon van Deric van VOORTHUSEN (van Goethe, tho Voirthuys) (zie IVa).
Kinderen:
1.  Derick Janssoens, geboren ±1374.
2.  Jan van VOORTHUYSEN, Augustijner monnik op Agnietenbwerg bij Zwolle en leermeester van Thomas a Kempis, geboren ±1380.
3.  Henrick van VOORTHUISEN (Henrick van Vowerthusen die Alde en thpo Voirthuys), geboren ±1390.
4.  ? Geboren ±1395.
Gehuwd voor de kerk ±1415 met A. ten AVERCAMP, geboren ±1390.
5.  Henricke, geboren ±1400.

IIb Scaken van VOORTHUSEN (van Vorthusen), geboren ± 1240. De naam Scaken of Saacke stamt van het germaanse sahha en gotische sakan dat strijd betekent. Scaken betekent dus "strijder"
Met deze Scaken vangt de "Voorthuijsense bij Elten c.q. 's-Heerenbergse" tak van de familie Van Vorthusen aan, de stamreeks is zeer fragmentarisch want er ontbreken nogal wat generaties.
Zoon van Bernhardus van VOORTHUSEN (zie I).
Kinderen:
1.  Mathias (zie IIIb).
2.  Noyde Scakenz (zie IIIc).

IIIb Mathias van VOORTHUSEN, geboren ± 1263, overleden >1310. Mathias stamt van het hebreeuwse "mattanja(hu)" en betekent: geschenk van Jahweh, godsgeschenk.
Archief van het Huis Bergh, Register 48.
 
9 november 1310, (Heer van Bergh is dan Henrick III) Joh. van Lohusen etc. en Mathias van Vorthusen erkennen schuldig te zijn aan de lombarden Thomas Pulsewinus, Jacobus Abbolus c.s. op het slot van Mons (Bergh) verblijfhoudende 13 shillingen 6 brabantsche penningen over 12 weken terug te betalen.
 
Dat Mathias te Voorthuijsen bij Elten de zoon van Scaken en de vader van Blankert te Voorthuijsen op de Veluwe is, is slechts een hypothese en zeker niet bewezen.
Zoon van Scaken van VOORTHUSEN (van Vorthusen) (zie IIb).
Kind:
1.  Blankart (zie IVb).

IVb Blankart van VOORTHUSEN, geboren ± 1287 te Elten ? Blankart bestaat uit twee germaanse woorden, namelijk blank wat betekent "de witte, de blonde, de blanke, de glanzende" en hard wat sterk en stevig betekent. De naam betekent dus: de sterke blonde enz. Zoon van Mathias van VOORTHUSEN (zie IIIb).
Kinderen:
1.  Arnt BLANKERTS (Aerndt, Arent, Arnt Blankerts van Voorthusen) (zie Vb).
2.  Coep van VOORTHUIJSEN (Jacobus, Coops) (zie Vc).
3.  Alart Blankerts (van Voorthusen), geboren ± 1318.
Gehuwd voor de kerk ca. 1352 met Wichmoet N. Geboren ± 1330.
4.  Wolff BLANCKAERTS (van Voorthusen) (zie Vd).
5.  Henrick BLANCKERTS (van Voorthusen), geboren ± 1327.
6.  Aleijdt BLANCKERS, geboren ± 1328.
7.  Abell BLANKERTS (Aelberdt van Voorthusen) (zie Ve).
8.  Baerent BLANKERTS (Berend, Bernt van Voorthusen) (zie Vf).

Vb Arnt BLANKERTS (Aerndt, Arent, Arnt Blankerts van Voorthusen), geboren ± 1312, eigenaar thijnsleen Blanckertsgoed, zoon van Blankart van VOORTHUSEN (zie IVb).
Kinderen:
1.  Henrick (zie VIa).
2.  Reincken BLANKERTS van VOORTHUSEN, geboren ± 1350.
3.  Volquijn BLANKERTS van VOORTHUSEN (Dolquijn die Olde) (zie VIb).

VIa Henrick BLANKERTS, geboren ± 1340, zoon van Arnt BLANKERTS (Aerndt, Arent, Arnt Blankerts van Voorthusen) (zie Vb).
Kind:
1.  Arnt Henrick (zie VIIa).

VIIa Arnt Henrick BLANKERTS, geboren ± 1365, zoon van Henrick BLANKERTS (zie VIa).
Kind:
1.  Henrick (zie VIIIa).

VIIIa Henrick BLANKERTS, geboren ± 1390, zoon van Arnt Henrick BLANKERTS (zie VIIa).
Gehuwd voor de kerk ca. 1420 met Gonda N. Geboren ± 1395, overleden ± 1458.
Uit dit huwelijk:
1.  Overgrootvader (zie IXa).

IXa Overgrootvader BLANKERTS, geboren ± 1425, zoon van Henrick BLANKERTS (zie VIIIa) en Gonda N.
Kind:
1.  Grootvader (zie Xa).

Xa Grootvader BLANKERTS, geboren ± 1460, zoon van Overgrootvader BLANKERTS (zie IXa).
Kind:
1.  Vader N. (zie XIa).

XIa Vader N. Geboren ± 1495, eigenaar van Blacnkertsguet onder Voirthusen, zoon van Grootvader BLANKERTS (zie Xa).
Kinderen:
1.  Broeder (zie XIIa).
2.  Zus, geboren ± 1535, mogelijk erft zij de helft van Blanckersgoed te Voorthuizen zonder de zaalweer, die haar broer krijgt met de andere helft.
Gehuwd voor de kerk ca. 1559 met Aelt MORREN, geboren ± 1535.

XIIa Broeder N. Mogelijk de eigenaar (leenman) van de zaalweer en de helft van het Blanckertsgoed onder Voorthuizen, geboren ± 1530, zoon van Vader N. (zie XIa).
Kind:
1.  Heijmen (zie XIIIa).

XIIIa Heijmen N. Geboren ± 1560, zoon van Broeder N. (zie XIIa).
Kind:
1.  Evert HEIJMEN (Evert Heijman) (zie XIVa).

XIVa Evert HEIJMEN (Evert Heijman), geboren ± 1595, eigenaar van de helft van Blankertsgoed en de zaalweer, zoon van Heijmen N. (zie XIIIa).
Kind:
1.  Henrick EVERTSEN (zie XVa).

XVa Henrick EVERTSEN, ouderling en kerkmeester te Voorthuizen, geboren ± 1630, zoon van Evert HEIJMEN (Evert Heijman) (zie XIVa).
Kind:
1.  Heijm HENRICKS (zie XVIa).

XVIa Heijm HENRICKS, kerkmeester te Voorthuizen, geboren ± 1655, overleden ± 1719 te Voorthuizen (op Blankertsgoed), wordt op 30 mei 1683 lidmaat kerk te Voorthuizen, zoon van Henrick EVERTSEN (zie XVa).
Gehuwd voor de kerk ca. 1683 te Voorthuizen met Geertien RICKS, geboren ± 1660, overleden >1720.
Uit dit huwelijk:
1.  Henrick HEIJMENS, geboren ..-04-1684 te Voorthuizen, gedoopt op 13-04-1684 te Voorthuizen, overleden <1686.
2.  Henderick Heijmen van BLANKERTS (Henrick) (zie XVIIa).
3.  Gerritjen HEIJMENS, geboren ..-03-1690 te Voorthuizen, gedoopt op 09-03-1690 te Voorthuizen, overleden op 27-09-1767 te Voorthuizen, begraven op 01-10-1767 te Voorthuizen.
Gehuwd voor de kerk ±1715 met Jan TEUNISSEN, geboren ±1690, overleden <1766.

XVIIa Henderick Heijmen van BLANKERTS (Henrick), kerkmeester, geboren ..-05-1686 te Voorthuizen, gedoopt op 24-05-1686 te Voorthuizen, overleden op 14-09-1766 te Voorthuizen, begraven op 18-09-1766 te Voorthuizen, zoon van Heijm HENRICKS (zie XVIa) en Geertien RICKS.
Gehuwd voor de kerk op 04-11-1714 te Voorthuizen met Merritje Elberts HAM, geboren ± 1687 te Appel (Nijkerk), overleden <1765, dochter van Elbert HAM.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerritjen Hendricks, geboren ..-07-1717 te Voorthuizen, gedoopt op 18-07-1717 te Voorthuizen.
2.  Henderikjen Hendricks, geboren ..-07-1717 te Voorthuizen, gedoopt op 18-07-1717 te Voorthuizen, overleden <1722.
3.  Heijmen Henderijkzen (zie XVIIIa).
4.  Henderikjen Hendricks, geboren ..-09-1722 te Voorthuizen, gedoopt op 13-09-1722 te Voorthuizen, overleden <1731.
5.  Jannitjen Hendricks, geboren ..-01-1724 te Voorthuizen, gedoopt op 23-01-1724 te Voorthuizen, overleden <1728.
6.  Geertjen Hendricks, geboren ..-01-1724 te Voorthuizen, gedoopt op 23-01-1724 te Voorthuizen, overleden <1726.
7.  Geertjen Hendricks, geboren ..-07-1726 te Voorthuizen, gedoopt op 28-07-1726 te Voorthuizen.
8.  Jannitjen Hendricks, geboren ..-02-1728 te Voorthuizen, gedoopt op 01-02-1728 te Voorthuizen.
Gehuwd voor de kerk op 04-04-1762 te Voorthuizen met Huijbert WILDEMAN, geboren ± 1730 te Veenendaal.
9.  Hendrikjen Hendricks, geboren ..-03-1731 te Voorthuizen, gedoopt op 11-03-1731 te Voorthuizen.
Ondertrouwd op 25-02-1770 te Voorthuizen, gehuwd voor de kerk op 18-03-1770 te Voorthuizen met Evert FLOOR, geboren ± 1730 te Lunteren.

XVIIIa Heijmen Henderijkzen van BLANKERTS, geboren ..-01-1719 te Voorthuizen, gedoopt (Herv.Gemeente) op 15-01-1719 te Voorthuizen, overleden <1772 te Voorthuizen, zoon van Henderick Heijmen van BLANKERTS (Henrick) (zie XVIIa) en Merritje Elberts HAM.
Ondertrouwd op 11-11-1745 te Nijkerk, gehuwd voor de kerk op 28-11-1745 te Voorthuizen (Herv.Gemeente) met Grietje Jans van STRIELAND (Grietje Hammen), geboren ±1715 te Nijkerk, gedoopt (Herv.Gemeente) ±1715 te Nijkerk, overleden op 11-11-1808 te Nijkerk, begraven ..-11-1808 te Nijkerk. ORA 0203, boek 843, dorp Voorthuizen, folio 53, 54., d.d. 11-04-1774:
magescheid tussen Grietje van Strieland en haar 6 kinderen waarbij aan Grietje worden toegewezen erf en goed Hammetjesgoed, erf en goed Strijland, huis aan de Veenenstraat in Nijkerk, een halve morgen tabaksland en schuur op Sligtenhorst, 2 morgen mheenland in de agterhoek, genaamd de Hooijkuijlen, een halve morgen in de Vreekamp, een morgen veen bij de Vot (Nijkerk).
De kinderen verkrijgen erf en goed Blankers (onder Voorthuizen), erf en goed Coestapel (onder Putten), 2 kampen land in Voorthuizen, de geregte halvescheijd van 4½ morgen mheenland in Arkemheen, genaamd de Switser, een ½ morgen mheenland in Nijkerk.

Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje Heijmens, geboren ..-10-1746 te Nijkerk, gedoopt (Herv.Gemeente) op 09-10-1746 te Nijkerk, overleden <1750 te Nijkerk, begraven <1750 te Nijkerk.
2.  Hendrik Heijmens (Hendrik Blankers van Voorthuijsen) (zie XIXa).
3.  Hendrikje Heijmen van BLANKERS, geboren ± 1750.
4.  Aaltje Heijmens, geboren ..-06-1750 te Nijkerk, gedoopt (Herv.Gemeente) op 28-06-1750 te Nijkerk, overleden <1758 te Nijkerk, begraven <1758 te Nijkerk.
5.  Jan Heijmens, geboren ..-05-1752 te Nijkerk, gedoopt (Herv.Gemeente) op 06-05-1752 te Nijkerk.
6.  Marritje Heijmens, geboren ..-03-1755 te Nijkerk, gedoopt (Herv.Gemeente) op 23-03-1755 te Nijkerk.
7.  Aaltjen Heijmens van BLANKEREN, geboren ..-02-1758 te Nijkerk, gedoopt (Herv.Gemeente) op 12-02-1758 te Nijkerk, overleden op 26-10-1828 te Nijkerk.
Ondertrouwd op 14-05-1791 te Nijkerk, gehuwd voor de kerk op 06-08-1791 te Lunteren (Herv.Gemeente) met Cornelis Gerritzen SCHUURMAN, bouwman, geboren ±1758 te Nijkerk, gedoopt (Herv.Gemeente) ±1758 te Putten, overleden op 17-10-1826 te Nijkerk.
8.  Geertje Heijmens, landbouwster, geboren ..-07-1761 te Nijkerk, gedoopt (Herv.Gemeente) op 19-07-1761 te Nijkerk.
Ondertrouwd <1800, gehuwd voor de kerk <1800 (Herv.Gemeente) met Evert Teunissen van NORDENGOED, landbouwer, geboren op 12-12-1774 te Nijkerk, gedoopt (Herv.Gemeente) op 13-12-1774 te Nijkerk, overleden op 08-06-1834 te Nijkerk op 59-jarige leeftijd, zoon van Teunes Everts van NORDENGOED (Samis), bouwman, en Geertje van RAMSHORST, cultivatrice.
9.  Beatrix Heijmens, geboren ..-02-1764 te Nijkerk, gedoopt (Herv.Gemeente) op 19-02-1764 te Nijkerk.

XIXa Hendrik Heijmens van BLANKERTS (Hendrik Blankers van Voorthuijsen), landbouwer en schout te Voorthuizen, geboren ..-07-1748 te Nijkerk, gedoopt (Herv.Gemeente) op 21-07-1748 te Nijkerk, overleden op 08-12-1799 te Voorthuizen, begraven op 14-12-1799 te Voorthuizen. ORA 0203, boek 843, dorp Voorthuizen, folio 29., 30 d.d. 18-06-1763:
Hendrik Heijmen Blankers cedeert aan Roeloff van Ansen 1/3 part van Heuvelscamp. (onder Voorthuizen)
, zoon van Heijmen Henderijkzen van BLANKERTS (zie XVIIIa) en Grietje Jans van STRIELAND (Grietje Hammen).
Ondertrouwd op 23-04-1775 te Voorthuizen, gehuwd voor de kerk op 07-05-1775 te Voorthuizen (Herv.Gemeente) met Dirkje Heimens van MIDDENDORP, landbouwster, geboren ..-03-1753 te Voorthuizen, gedoopt (Herv.Gemeente) op 04-03-1753 te Voorthuizen (getuige(n): Melisje Dirkzen), overleden <1817 te Voorthuizen, dochter van Heijmen Everts van MIDDENDORP en Evertje Dirksen van WENCUM.
Uit dit huwelijk:
1.  Grietje van BLANKERS (Geertje), boerenmeid, geboren op 17-07-1776 te Voorthuizen, gedoopt op 21-07-1776 te Voorthuizen (getuige(n): Grietje Jans van Strijland), overleden op 31-03-1855 te Strijland (Nijkerk) op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 19-05-1813 te Nijkerk met Aart Hartgersen van STRIJLAND, boerenknecht,tabaksplanter, geboren ±1782 te Putten, overleden op 08-01-1854 te Strijland (Nijkerk), zoon van Hartger AALTEN en Lammertje BRANDSEN.
2.  Hendrikje van BLANKERS, geboren ± 1780 te Voorthuizen, overleden <1798.
3.  Evertje Hendriks van BLANKERS (Blanken), bouwster, geboren op 23-03-1780 te Voorthuizen, gedoopt op 26-03-1780 te Voorthuizen (getuige(n): Evertje Dirks).
Ondertrouwd op 28-09-1804 te Kootwijk, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 21-10-1804 te Voorthuizen met Aalt Reijersen van de POL (Aart), 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 11-08-1778 te Garderen, gedoopt op 16-08-1778 te Garderen, overleden op 04-11-1845 te Huinen op 67-jarige leeftijd, zoon van Reier Reiersen van de POL (Reijer van de Poll) en Geertje BREUNISSEN.
4.  Heijmen Hendriks van BLANKERS (zie XXa).
5.  Maria Hendriks van BLANKERS, geboren op 12-01-1785 te Voorthuizen, gedoopt op 16-01-1785 te Voorthuizen (getuige(n): Evertje Dirks), overleden op 18-09-1851 te Barneveld op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-01-1814 te Voorthuizen met Willem Klaassen van WIKSELAAR (Wixler, Wikseler, Wixelaar), landbouwer, geboren ±1791 te Voorthuizen, overleden op 12-05-1827 te Voorthuizen, zoon van Klaas Gerritsen van WIKSELAAR (van Wixelaar), landbouwer, en Evertje TEUNISSEN, landbouwster.
6.  Beatrix Hendriks van BLANKERS, geboren op 23-05-1787 te Voorthuizen, gedoopt op 27-05-1787 te Voorthuizen, overleden op 21-02-1855 te Lunteren op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-04-1817 te Voorthuizen met Hijmen Teunissen van de PEPPEL, landbouwer, geboren ..-11-1786 te Lunteren, gedoopt op 01-11-1786 te Lunteren, overleden op 07-12-1859 te Lunteren, zoon van Teunis Jansen van de PEPPEL (Teunis Buijtenhuis), landbouwer op de Bruijne Hoeve onder Lunteren, en Sia SCHUURMAN (Lucia Heimen van Middendorp).
7.  Heimen Evertsen van BLANKERS (Heimen Evertsen Hendriks van Blankers) (zie XXb).
8.  levenloos, geboren op 10-11-1792 te Voorthuizen, overleden op 10-11-1792 te Voorthuizen, 0 dagen oud, begraven ..-11-1792 te Voorthuizen.
9.  Jannetje Hendriks van BLANKERS, geboren op 02-07-1794 te Voorthuizen, gedoopt op 06-07-1794 te Voorthuizen, overleden op 12-07-1844 te Voorthuizen op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-04-1817 te Voorthuizen met Gerrit Jan KOOPS (Koobs), timmerman, geboren ± 1780 te Aalten, overleden op 27-10-1858 te Voorthuizen, zoon van Ciere KOOPS (Keune), landbouwer, en Jenneke PIJPERS, landbouwster.

XXa Heijmen Hendriks van BLANKERS, landbouwer, geboren op 31-08-1782 te Voorthuizen, gedoopt op 01-09-1782 te Voorthuizen (getuige(n): Grietje Jans van Strijland), overleden op 28-02-1863 te Garderbroek op 80-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Heijmens van BLANKERTS (Hendrik Blankers van Voorthuijsen) (zie XIXa) en Dirkje Heimens van MIDDENDORP, landbouwster.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 22-12-1815 te Garderen met Evertje Morren van de MUNT (Evertje Jansen), 22 jaar oud, landbouwster, geboren op 01-02-1793 te Garderbroek, overleden op 31-01-1867 te Garderbroek op 73-jarige leeftijd, dochter van Mor Jansen van de MUNT en Gerritje EVERS.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik, landbouwer, geboren ± 1816 te Barneveld, overleden op 17-06-1893 te Garderbroek.
2.  Johanna, geboren ± 1819 te Barneveld, overleden op 07-07-1909 te Garderbroek.
Gehuwd op 31-08-1854 te Barneveld met Jan LIJBERS, landbouwer, geboren ± 1816 te Rotterdam, overleden op 28-03-1897 te Garderbroek.
3.  Gerritje, geboren ± 1826 te Barneveld, overleden op 29-07-1903 te Garderbroek.
Gehuwd op 28-01-1869 te Barneveld met Hendrikus van BEEK, landbouwer, geboren ± 1824 te Barneveld, overleden op 26-07-1885 te Barneveld, zoon van Wijn Jacobsen van de BEEK, landbouwer, en Grietje Hendriks van den ENG, landbouwster.

XXb Heimen Evertsen van BLANKERS (Heimen Evertsen Hendriks van Blankers), landbouwer, geboren op 26-02-1790 te Voorthuizen, op Blankersgoed, gedoopt op 28-02-1790 te Voorthuizen (getuige(n): Evertje Dirks van Wenkum (grootmoeder)), overleden op 07-07-1842 te Voorthuizen op 52-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Heijmens van BLANKERTS (Hendrik Blankers van Voorthuijsen) (zie XIXa) en Dirkje Heimens van MIDDENDORP, landbouwster.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-02-1820 te Barneveld, gehuwd voor de kerk op 20-02-1820 te Garderen met Teunisje Janzen van 't SOL, 21 jaar oud, landbouwster, geboren op 13-05-1798 te Garderen, dochter van Jan Gerburgsen van 't SOL en Maartje KLAASEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Derkje, dienstmeid, geboren ±1821 te Barneveld, overleden op 06-02-1897 te Putten.
Gehuwd op 31-10-1840 te Putten met Steven Lambertus van der ZANDEN, smid, geboren ± 1816 te Putten, overleden op 08-04-1879 te Putten, zoon van Jan van der ZANDEN, winkelier, en Wijmpje Hendriks KNOPPERSEN.
2.  Jan, boerenknecht, geboren ± 1822 te Voorthuizen, overleden op 19-09-1860 te Putten.
3.  Maria Everdina, geboren ± 1824 te Barneveld, overleden op 13-02-1871 te Maartensdijk.
Gehuwd op 14-09-1864 te Maartensdijk met Everhardus Antonius KOENEN, geboren ± 1841 te Bergh.
4.  Hendrika, geboren ±1827 te Barneveld, overleden op 22-09-1888 te Hoogland.
Gehuwd op 10-02-1864 te Hoogland met Johannes (Hannes) WOLFSWINKEL, geboren ± 1819 te Leusden, overleden op 02-02-1893 te Hoogland.
5.  Anthonia, dienstmeid, geboren ±1828 te Voorthuizen, overleden op 15-04-1916 te Hoevelaken.
Gehuwd op 20-08-1853 te Hoevelaken met Jan FONTEIN, smid, geboren ± 1829 te Hoevelaken, overleden op 01-03-1895 te Hoevelaken, zoon van Willem FONTIJN en Hentjen van den HENGEL.
6.  Maria, geboren ±1830 te Barneveld, overleden op 11-09-1873 te Utrecht, vlgs Genlias bij huwelijk 31 jaar oud, dus geboren in 1840 ?
Gehuwd op 18-08-1871 te De Bilt met Hermanus KOOL, geboren ± 1837 te De Bilt.
7.  Aart (zie XXIa).
8.  Rijntje, dienstmeid, geboren ±1836 te Barneveld, overleden op 09-05-1871 te Putten.
Gehuwd op 10-01-1862 te Putten met Berend TERMAAT, papiermakersknecht, geboren ± 1839 te Putten, zoon van Gerrit TERMAAT en Dientje WILLEMS.
9.  Grietje, geboren ±1837 te Barneveld, overleden op 19-02-1904 te Garderen.
Gehuwd op 25-02-1864 te Barneveld met Bartus BETTINK, timmerman, geboren ± 1828 te Ede, overleden op 02-03-1904 te Garderen, zoon van Hendrikus BETTINK, timmerman, en Willempje van MAANEN.
10.  Hessel (zie XXIb).

XXIa Aart van BLANKERS, boerenknecht,landbouwer, geboren ±1833 te Barneveld, overleden op 28-12-1906 te Garderbroek, zoon van Heimen Evertsen van BLANKERS (Heimen Evertsen Hendriks van Blankers) (zie XXb) en Teunisje Janzen van 't SOL, landbouwster.
Gehuwd op 09-11-1866 te Putten met Maria (Mia) van de BEEREKAMP, landbouwster, geboren ±1835 te Putten, overleden op 26-05-1916 te Harselaar, dochter van Aalt Elbertsen van de BEERECAMP, landbouwer, en Jannetje BLEUMINK, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
1.  Teunisje, geboren ±1867 te Putten.
Gehuwd op 02-12-1904 te Barneveld met Johannes van EWIJK, landbouwer, geboren ± 1866 te Putten, overleden op 20-01-1935 te Barneveld.
2.  Jannetje, dienstmeid, geboren op 04-10-1869 te Putten, overleden op 10-10-1945 te Barneveld op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 06-08-1890 te Nijkerk met Johannes BRONS, 37 jaar oud, landbouwer, geboren op 01-07-1853 te Wullenhoven, overleden op 14-02-1918 te Nijkerk op 64-jarige leeftijd, zoon van Aart BRONS, arbeider, landbouwer, karman, en Teunisje ROETERSEN, arbeidster, landbouwster.
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 08-11-1922 te Nijkerk met Evert DAVELAAR, landbouwer, geboren ±1867 te Barneveld, gedoopt (Herv.Gemeente) ±1867, overleden ±1954, zoon van Evert DAVELAAR en Jannetje WOUDENBERG.
3.  Heimen (zie XXIIa).

XXIIa Heimen van BLANKERS, landbouwer, geboren ±1873 te Putten, zoon van Aart van BLANKERS (zie XXIa) en Maria (Mia) van de BEEREKAMP, landbouwster.
Gehuwd op 30-08-1901 te Barneveld met Jannetje HEINING, dienstbode, geboren ± 1879 te Ermelo.
Uit dit huwelijk:
1.  Teunisje, geboren ..-02-1915 te Barneveld, overleden op 25-05-1916 te Garderbroek.

XXIb Hessel van BLANKERS, boerenknecht, geboren ±1842 te Barneveld, overleden op 23-09-1898 te Zwartebroek, zoon van Heimen Evertsen van BLANKERS (Heimen Evertsen Hendriks van Blankers) (zie XXb) en Teunisje Janzen van 't SOL, landbouwster.
Gehuwd op 18-02-1880 te Hoevelaken met Geurtje PLEZIER, geboren ± 1857 te Hoevelaken, overleden op 04-01-1918 te Woudenberg, dochter van Hendrika PLEZIER.
Uit dit huwelijk:
1.  Teunisje, dienstbode, geboren ± 1880 te Barneveld, overleden op 27-06-1940 te Amersfoort.
Gehuwd op 25-11-1898 te Barneveld met Gijsbert van DUINKERKEN, boereknecht, geboren ± 1873 te Barneveld, overleden op 10-09-1942 te Utrecht, zoon van Jan van DUINKERKEN, landbouwer, en Jannetje STRUMPEL, dienstmeid.
2.  Jan (zie XXIIb).
3.  Hendrika, geboren ± 1899 te Barneveld.
Gehuwd op 18-03-1921 te Woudenberg met Melis van de VLIERT, geboren ± 1899 te Leersum.

XXIIb Jan van BLANKERS, geboren ± 1889 te Barneveld, overleden op 01-11-1926 te Soest, zoon van Hessel van BLANKERS (zie XXIb) en Geurtje PLEZIER.
Gehuwd op 28-12-1917 te Soest met Maria MUIS, geboren ± 1893 te Soest.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerarda, geboren op 17-11-1916 te Soest.
2.  Hessel, geboren ..-07-1921 te Soest, overleden op 14-08-1921 te Soest.

VIb Volquijn BLANKERTS van VOORTHUSEN (Dolquijn die Olde), geboren ± 1355, zoon van Arnt BLANKERTS (Aerndt, Arent, Arnt Blankerts van Voorthusen) (zie Vb).
Kind:
1.  Evert RIDDER van VOORTHUSEN (zie VIIb).

VIIb Evert RIDDER van VOORTHUSEN, geboren ± 1400, zoon van Volquijn BLANKERTS van VOORTHUSEN (Dolquijn die Olde) (zie VIb).
Kind:
1.  Gherit Evertsoen van VOORTHUSEN (zie VIIIb).

VIIIb Gherit Evertsoen van VOORTHUSEN, geboren ± 1435, zoon van Evert RIDDER van VOORTHUSEN (zie VIIb).
Gehuwd voor de kerk ca. 1475 met Doghter Andrees FRYSSELMAN, geboren ± 1435.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Gerritsz (zie IXb).

IXb Cornelis Gerritsz van VOORTHUSEN, geboren ± 1480, zoon van Gherit Evertsoen van VOORTHUSEN (zie VIIIb) en Doghter Andrees FRYSSELMAN.
Kind:
1.  Gerridt Corneliss (zie Xb).

Xb Gerridt Corneliss van VOORTHUSEN, geboren ± 1505, zoon van Cornelis Gerritsz van VOORTHUSEN (zie IXb).
Kind:
1.  Cornelis Gerritsz (zie XIb).

XIb Cornelis Gerritsz van VOORTHUSEN, geboren ± 1530, zoon van Gerridt Corneliss van VOORTHUSEN (zie Xb).
Gehuwd voor de kerk ca. 1560 met Anna GERRITS, geboren ± 1535, overleden ± 1603.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Cornelis van VOORTHUIJSEN (zie XIIb).

XIIb Gerrit Cornelis van VOORTHUIJSEN, geboren ± 1555, zoon van Cornelis Gerritsz van VOORTHUSEN (zie XIb) en Anna GERRITS.
Gehuwd voor de kerk ca. 1590 met Goertje JANS, geboren ± 1565.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Gerrits (zie XIIIb).

XIIIb Peter Gerrits van VOORTHUIJSEN, geboren ± 1585, zoon van Gerrit Cornelis van VOORTHUIJSEN (zie XIIb) en Goertje JANS.
Gehuwd voor de kerk ca. 1605 met Aelken WOUTERS, geboren ± 1585.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Petersen (zie XIVb).

XIVb Gerrit Petersen van VOORTHUIJSEN, geboren ± 1605, zoon van Peter Gerrits van VOORTHUIJSEN (zie XIIIb) en Aelken WOUTERS.
Gehuwd ca. 1630 met Stijntje MELISSEN, geboren ± 1605.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Gerritsen (zie XVb).

XVb Peter Gerritsen van VOORTHUIJSEN, geboren ± 1629 te Ingen, overleden op 06-08-1684 te Ingen, zoon van Gerrit Petersen van VOORTHUIJSEN (zie XIVb) en Stijntje MELISSEN.
Gehuwd voor de kerk op 20-02-1675 te Ingen met Jantje Daniels HOLL, geboren ± 1650 te Orden.
Uit dit huwelijk:
1.  Evert Petersen (zie XVIb).

XVIb Evert Petersen van VOORTHUIJSEN, geboren ± 1680, overleden op 25-05-1737 te Vreeland, zoon van Peter Gerritsen van VOORTHUIJSEN (zie XVb) en Jantje Daniels HOLL.
Gehuwd voor de kerk op 07-11-1707 te Vreeland met Gijsbertje JANMAAT, geboren ± 1685, overleden op 14-11-1726 te Vreeland.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Evertsen (zie XVIIb).

XVIIb Willem Evertsen van VOORTHUIJSEN, geboren ± 1723 te Vreeland, overleden op 13-03-1784 te Amsterdam, zoon van Evert Petersen van VOORTHUIJSEN (zie XVIb) en Gijsbertje JANMAAT.
Gehuwd voor de kerk op 03-07-1748 te Vreeland met Aagje Willems ? REBEL, geboren ± 1728 te Huijsen, dochter van Willem REBEL.
Uit dit huwelijk:
1.  Evert Willemsen (zie XVIIIb).

XVIIIb Evert Willemsen van VOORTHUIJSEN, koopman, geboren op 04-07-1753, overleden op 01-09-1821 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd, zoon van Willem Evertsen van VOORTHUIJSEN (zie XVIIb) en Aagje Willems ? REBEL.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 12-05-1776 te Baambrugge met Geesje SMIT (Catharina ?), geboren ± 1758, overleden op 22-10-1822 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem, geboren ±1777, overleden op 27-03-1833 te Utrecht.
Gehuwd voor de kerk ±1803 met Petronella Cornelia de WIT, geboren ±1778.
2.  Jan (zie XIXb).
3.  Gerbert, koopman, geboren ±1792 te Amsterdam.
Gehuwd op 14-09-1815 te Amsterdam met Henrietta GROENEMEIJER, geboren ±1797 te Amsterdam.
4.  Henricus (zie XIXc).

XIXb Jan van VOORTHUIJSEN, geboren ±1788 te Amsterdam, zoon van Evert Willemsen van VOORTHUIJSEN (zie XVIIIb) en Geesje SMIT (Catharina ?).
Gehuwd op 13-09-1821 te Vreeland met Catharina Eloisabeth TESCHEMAKER, geboren ±1805 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Evert, geboren ±1825 te Amsterdam, overleden op 01-10-1857 te Zwolle.

XIXc Henricus van VOORTHUIJSEN, geboren op 24-03-1795 te Amsterdam, overleden op 18-01-1852 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd, zoon van Evert Willemsen van VOORTHUIJSEN (zie XVIIIb) en Geesje SMIT (Catharina ?).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 03-09-1818 te Utrecht met Margaretha du MARCHIE SERVAAS, 19 jaar oud, geboren op 31-01-1799 te Utrecht, overleden op 20-09-1833 te Amsterdam op 34-jarige leeftijd, dochter van Gideon Jan LANGERAK du MARCHIE SERVAAS en Maria FUIJTE.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 07-07-1836 te Utrecht met Johanna Maria Christina POLDERS, geboren ± 1807 te Den Haag.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Evert Henrikuszoon (Evert (Meester) du Marchie Van Voorthuijsen) (zie XXc).
2.  Gideon Jan M. Geboren ± 1827 te Amsterdam.
Gehuwd op 22-11-1855 te Maarssen met Reinhardina Godefrieda B. van OVERVELDT, geboren ± 1835 te Arnhem.
3.  Gesina Maria, geboren ± 1832, overleden op 04-11-1881 te Utrecht.

XXc Evert Henrikuszoon van VOORTHUIJSEN (Evert (Meester) du Marchie Van Voorthuijsen), geboren op 18-05-1824 te Amsterdam, overleden op 23-02-1894 te Utrecht op 69-jarige leeftijd, zoon van Henricus van VOORTHUIJSEN (zie XIXc) en Margaretha du MARCHIE SERVAAS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-07-1851 te Utrecht met Cornelia Jeanne GILLOT, 21 jaar oud, geboren op 13-12-1829 te Utrecht, overleden op 21-12-1888 te Utrecht op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik du MARCHIE van VOORTHUIJSEN, geboren op 25-04-1852 te Utrecht, overleden op 11-02-1885 te Utrecht op 32-jarige leeftijd.
2.  Gerard Joan Everard du MARCHIE van VOORTHUIJSEN (zie XXIc).

XXIc Gerard Joan Everard du MARCHIE van VOORTHUIJSEN, geboren op 04-10-1855 te Maarssen, zoon van Evert Henrikuszoon van VOORTHUIJSEN (Evert (Meester) du Marchie Van Voorthuijsen) (zie XXc) en Cornelia Jeanne GILLOT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-10-1885 te Utrecht met Adolphine Julie WITTEWAAL van STOETWEGEN, 20 jaar oud, geboren op 25-11-1864 te Amersfoort, overleden op 27-09-1920 te De Bilt op 55-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Henrick Evert Jules Ferdinand, assuradeur, geboren op 09-03-1889 te Utrecht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-04-1912 te Nijmegen, gescheiden na 9 jaar op 13-10-1921 te Arnhem van Elise Wilhelmine ENGELKENS, geboren op 17-11-1889 te Haarlem.
2.  Margaretha Johanna Julie, geboren ± 1891 te Utrecht.
Gehuwd op 20-03-1917 te Bloemendaal met Meine FERNHOUT, burgemeester, geboren ± 1885 te Achtkarspelen.
3.  Ferdinand, particulier employee, geboren ± 1897.
Gehuwd op 30-08-1921 te Mexico-Stad met Hendrika ROTHE, geboren ± 1887.
4.  Everard, geboren op 08-09-1901 te Driebergen.

Vc Coep van VOORTHUIJSEN (Jacobus, Coops), geboren ± 1314, zoon van Blankart van VOORTHUSEN (zie IVb).
Kind:
1.  Bele COOPS (van Voorthuysen), geboren ± 1340, overleden ± 1395.
Gehuwd voor de kerk ca. 1365 met Bernd ter HOVEN, geboren ± 1340.

Vd Wolff BLANCKAERTS (van Voorthusen), geboren ± 1320, zoon van Blankart van VOORTHUSEN (zie IVb).
Kind:
1.  Aernt Wolffs, geboren ± 1355.

Ve Abell BLANKERTS (Aelberdt van Voorthusen), geboren ± 1333, zoon van Blankart van VOORTHUSEN (zie IVb).
Kind:
1.  Henrick Abelens, geboren ± 1360.

Vf Baerent BLANKERTS (Berend, Bernt van Voorthusen), geboren ± 1335, zoon van Blankart van VOORTHUSEN (zie IVb).
Kind:
1.  Blankert BAERENTS (Blankert Berents) (zie VIc).

VIc Blankert BAERENTS (Blankert Berents), geboren ± 1370, zoon van Baerent BLANKERTS (Berend, Bernt van Voorthusen) (zie Vf).
Kinderen:
1.  Bernt BLANCKERTS, geboren ± 1395.
2.  Aernt BLANCKERTS, geboren ± 1397.

IIIc Noyde Scakenz van VOORTHUSEN, geboren ±1270, overleden >1310. Noyde stamt waarschijnlijk van het germaanse niuja en gotische niujis, dat nieuw betent. Noijde betekent dus de "nieuwe". Kan echter ook stammen van Arnout, betekent: hij die regeert als een adelaar.
 
Archief van het Huis Bergh, register 42.
 
Noyde Scakenz. van Vorthusen etc. erkennen schuldig te zijn aan de lombarden Thomas Pulsewinus en Jacobus Abbolus....., te betalen op 6 september e.v (1310).
Zoon van Scaken van VOORTHUSEN (van Vorthusen) (zie IIb).
Kind:
1.  ? Noydenssoen, geboren ±1315.

Homepage | E-mail