VOORTHUIZEN - Er is ruimte voor een extra supermarkt in Voorthuizen. Dat blijkt uit het onderzoek, dat de eigenaar van de Albert Heijn-vestiging heeft laten doen.

De koopkracht in Voorthuizen neemt flink toe, zo wordt verwacht.Ruimte voor extra super in Voorthuizen

Het onderzoek moest gedaan worden omdat Gerard van den Tweel de AH om te kunnen uitbreiden wil verplaatsen naar Blankensgoed. Burgemeester en Wethouders hebben Van den Tweel nu laten weten, dat daar - althans vanuit economisch oogpunt - geen bezwaren teegn zijn.

Al eerder is onderzoek gedaan naar de koopkracht in Voorthuizen. Het jongste onderzoek geeft echter meer ruimte dan eerder berekend. Vier jaar geleden waren de bestedingen per vierkante meter verkoopoppervlak volgens het college veel lager. Bovendien waren de nieuwbouwplannen in Voorthuizen-Zuid nog niet meegerekend.

Tot nu toe moest Van den Tweel nog garanties geven, dat op de plek aan de Hoofdstraat die hij achterlaat, geen nieuwe supermarkt zou komen. Die garanties zijn er nooit gekomen, maar het nieuwste onderzoek laat ook zien, dat dat economisch gezien geen bezwaar meer zou zijn.

Anderzijds verwachten B en W niet, dat zich op de plek aan de Hoofdstraat - juist gezien de beperkte bereikbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden, waardoor AH daar weg wil - een andere super zal willen vestigen.

Dat AH naar Blankensgoed verhuist staat overigens nog niet vast. Na een uitspraak van de Kroon moet daarvoor een apart bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Van den Tweel kijkt volgens de gemeente ook "met een half oog naar de locatie Holzenbosch", maar dat heeft niet de voorkeur van het college.