Uiterlijk van de wijk Blankensgoed

1. Het Beeldkwaliteitsplan Blankensgoed
De stedenbouwkundigen van de gemeente Barneveld hebben voor de nieuwe woonwijk Blankensgoed een beeldkwaliteitsplan geschreven. Het plan vormt eigenlijk het kader waarbinnen de architectuur van de woningen vorm moet krijgen. Iedereen die in het plangeboed bouwt, moet zich hieraan houden.

Met het vooraf bepalen van de gewenste stedenbouwkundige opzet en de bijbehorende beeldkwaliteit streeft Barneveld naar een wijk met een eigentijdse woonvoorziening. Een moderne woonwijk, waarin de architectonische kwaliteit van vandaag de toon zet. Deze ambitie is in de wijk vertaald in drie categorieën, afhankelijk van de locatie binnen het plangebied.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

1) beeldbepalende locaties;

2) reguliere locaties in een intensieve woonomgeving en solitaire op zichzelf staande locaties en

3) locaties die geschikt zijn voor experimentele bouwprojecten.

 

Elke van deze drie categorieën verschilt van de ander waar het gaat om vrijheid voor de bouwer, mate van toetsing door de welstandscommissie, bijzondere eisen, na te streven kwaliteit, et cetera. Kwaliteit geldt voor de hoofdgebouwen (de woningen), maar ook voor bijgebouwen en erfafscheidingen. Op de meeste plekken wordt die kwaliteit dwingend voorgeschreven. In geen geval zijn zogenoemde catalogi-woningen gewenst.

 

 

 

De drie gradaties in ambitie zijn uitgewerkt voor specifieke delen van het plangebied. Het belangrijkste is dat het gewenste beeld in het relatief kleinschalige gebied helder en overtuigend moet worden neergezet. Gekozen is in hoofdzaak een verticale geleding toe te passen om over het totale plan een eenduidige uitstraling te krijgen, terwijl op blokniveau juiste een gevarieerd beeld kan ontstaan. Horizontale lijnen worden dus niet geaccentueerd, behalve in één deel van het plangebied dat symmetrisch rond de brede doorsteek in het midden van de wijk ligt. Dat krijgt als contrast juist een horizontale geleding en hier worden de verticale lijnen juist waar mogelijk geweerd.

 

Download

Beeldkwaliteitsplan Blankensgoed (PDF 106 MB)

 

Meer informatie

Het Beeldkwaliteitsplan Blankensgoed is overigens ook op CD-ROM via de afdeling Communicatie van de gemeente Barneveld op te vragen (T 0342-495 911 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

2. Het Bestemmingsplan Blankensgoed

Voor het plangebied van de nieuwbouwwijk Blankensgoed wordt op dit moment een ontwerpbestemmingsplan voorbereid. In de zomerperiode van 2006 heeft het voorontwerpbestemmingsplan "Voorthuizen Noord" ter inzage gelegen voor inspraak. Bovendien is het plan toegezonden aan verschillende instanties. Er zijn drie inspraakreacties ingediend en van alle instanties is een reactie ontvangen.

 

Naar aanleiding daarvan heeft in de daarop volgende maanden aanvullend archeologisch onderzoek plaatsgevonden en is op verzoek van de provincie een onderzoek naar natuurwaarden geactualiseerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft een standpunt ingenomen over de ingediende reacties van burgers en instanties.

 

Het ontwerp van het bestemmingsplan Blankensgoed heeft ter inzage gelegen. De gemeenteraad zal het plan in de vergadering van 18 december moeten vaststellen.

Het bestemmingsplan, dat bestaat uit een toelichting, voorschriften en een plankaart, legt de bouw- en gebruiksmogelijkheden vast in een juridisch bindend kader. Dat betekent dat iedereen - overheid en burger gelijk - zich aan de bepalingen van het (vastgestelde) bestemmingsplan moet houden. Voor Blankensgoed zal het bestemmingsplan onder andere woningbouw, een beekzone, verkeersruimte en groen mogelijk maken.

 

Meer informatie

Het Bestemmingsplan Blankensgoed is na vaststelling op CD-ROM via de afdeling Communicatie van de gemeente Barneveld op te vragen (T 0342-495 911 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)