Blankensgoed wordt voor het overgrote deel een woonwijk. Een nieuwe uitbreiding van Voorthuizen, aan de noordkant van het dorp. In het gebied is echter ruimte voor een aantal voorzieningen die het wonen kunnen ondersteunen. Het gaat dan om bedrijfsmatige activiteiten in de sfeer van (zakelijke) dienstverlening en detailhandel. Op twee plekken komen daarom zogenaamde commerciële ruimten.

  1. De eerste plek is het L-vormige gebouw aan de Hoornbloem (zuidwestelijke hoek van het plangebied).
  2. De tweede plek is de uitwerkingsvlek in het noordwesten van het plangebied.

Hieronder vindt u een toelichting op de gebieden.

 

Deelproject Hoornbloem
Op deze plek realiseren 
Woningstichting Barneveld en Stichting De Rozelaar een project voor begeleid wonen. Begeleid wonen betekent dat er 24 uur per dag begeleiding aanwezig is voor jonge en oudere mensen met een verstandelijke beperking die in een complex met een aantal zelfstandige wooneenheden wonen. Elke dag gaan de bewoners naar een aparte locatie waar zij de dag invullen met tal van activiteiten, zoals arbeidsmatig werk, administratieve werkzaamheden, bakken of musiceren. Tijdens de dagactiviteiten is altijd professionele begeleiding aanwezig.

De gemeente werkt mee aan het verlichten van de lange wachtlijst van De Rozelaar door in het plangebied ruimte te bieden voor 18 appartementen voor begeleid wonen. Zestien jeugdige verstandelijk gehandicapten zullen - door samenwerking tussen De Rozelaar, Woningstichting Barneveld, Planontwikkeling Van de Kolk en de gemeente - een mooie woonplek hebben in Blankensgoed

Op de begane grond van dat gebouw is circa 700 m2 bedoeld voor dienstverlening met een maatschappelijk of medisch dienstverlenend karakter. Momenteel worden gesprekken met gegadigden gevoerd. Zodra er zekerheid is over de invulling van de begane grond, wordt dat hier vermeld.

Uitwerkingsgebied Hondsdraf
In het voorontwerpbestemmingsplan van Blankensgoed is bij de hoofdontsluiting van de wijk een gebied opgenomen met de uit te werken bestemming Wonen, Dienstverlening en Detailhandel. Dat betekent dat in dit deelgebied uiteindelijk één van deze, een combinatie of alle drie de functies kunnen worden opgenomen in de uitwerking.

De gemeente voert gesprekken met enkele partijen. Daarover is nog niet veel te zeggen. Uw aanspreekpunt voor vragen over deze locatie is de projectleider, de heer drs. S.F. Herder. Hij is te bereiken bij het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Barneveld onder telefoonnummer (0342) 49 58 63 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..