Bouwkavels Blankensgoed

In de fasen I, II en III worden bouwkavels aangeboden. Voor velen is het een lang gekoesterde droom: zelf een huis bouwen, helemaal naar het eigen inzicht, passend binnen de kaders van bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. In het plangebied van Blankensgoed zijn in totaal 23 vrije kavels geprojecteerd. Twintig kavels worden uitgegeven in een openbare loting.

 

Verkoop

De gemeente Barneveld verkoopt de kavels. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Duifhuis van het Ontwikkelingsbedrijf Barneveld. Hij is telefonisch bereikbaar via (0342) 49 54 44 of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

U kunt ook tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis gedurende de inschrijvingstermijnen pér fase een informatiebrochure ophalen bij het Servicepunt Ruimte, Bouwen en Wonen (Raadhuisplein 2 te Barneveld).

 

De inschrijvingsperiode voor fase I is afgerond.

De inschrijvingsperiode voor fase IIis afgerond

De inschrijvingsperiode voor fase III is op 5 januari 2009 van start gegaan.

 

Bindingseisen
Om in aanmerking te kunnen komen voor de aankoop van één van deze kavels moeten belang-stellenden in ieder geval beschikken over een economische of een maatschappelijke binding aan Voorthuizen.

 

economische binding:
iemand heeft een economisch binding als hij/zij een vast dienstverband heeft voor meer dan 18 uur per week bij een bedrijf of instelling gevestigd in Voorthuizen.

 

maatschappelijke binding:
iemand heeft een maatschappelijke binding als hij/zij:
·de afgelopen twee jaar onafgebroken ingezetene van Voorthuizen is geweest of
·6 jaar of langer in Voorthuizen heeft gewoond in de afgelopen periode van 10 jaar.

 

Verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop
De koper van een bouwkavel verplicht zich de op de kavel te bouwen woning zelf met zijn eventuele gezinsleden te bewonen en de woning met ondergrond niet aan derden te zullen verkopen of verhuren gedurende vijf jaar nadat de koper als bewoner op het desbetreffende adres in de Gemeentelijke Basis Administratie is ingeschreven.

 

De verkoop van de kavels gaat via biedingen.

Het gemeentebestuur heeft in november 2007 de Nota Grondbeleid vastgesteld en deze Nota maakt het mogelijk om bouwkavels via het zogeheten biedingensysteem uit te geven.
In de 3e fase van de nieuwbouwwijk Blankensgoed wordenzes bouwkavels via het biedingensysteem uitgegeven.

Biedingensysteem
In de 3e fase van de nieuwbouwwijk Blankensgoed wordenzes bouwkavels via het zogeheten biedingensysteem uitgegeven. Dit betekent dat iemand met een economische of een maatschappelijke binding aan Voorthuizen een bod kan uitbrengen op één of meerdere van deze bouwkavels. Het bod (of de biedingen) moet in een gesloten envelop bij Notaris Pool te Voorthuizen worden ingediend. De hoogte van het bod moet minimaal de door de gemeente vastgestelde bodemprijs van € 450,= per m2, excl. btw bedragen. Iedere kavel wordt verkocht aan de hoogste bieder. Indien iemand bij meer dan één kavel de hoogste bieder is, bepaalt de gemeente welke kavel de bieder uiteindelijk krijgt toegewezen.

 

Inschrijving

De inschrijvingsperiode voor fase3 loopt van5 januari tot en met 30 januari 2009 tot 12.00 uur. Inschrijvingsformulieren die later dan dit tijdstip worden ontvangen, doen niet mee.

Vanaf 5 januari 2009 kunt u inschrijfformulieren aanvragen en informatie verkrijgen over het biedingensysteem bij de de heer A. Duifhuis van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Barneveld, telefoonnummer (0432) 495 444 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ook bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving kunt u tijdens kantooruren inschrijfformulieren ophalen of bestellen. Het telefoonnummer van die balie is (0342) 495 911.

 

Bekendmaking biedingen.
Opvrijdag 30 januari 2009 worden de biedingen geopend in een openbare bijeenkomst door notaris Pool.

 

Meer informatie
In een speciale brochure vindt u meer informatie over de verkoop van de bouwkavels in de derde fase (PDF).