bord

De bevolking van Voorthuizen heeft door middel van deelname aan een prijsvraag kunnen meedenken over de naam voor de nieuwe woonwijk. De jury bestond uit de voorzitter van de Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen, de adjunct-gemeentearchivaris en drie lokaal bekende en vooraanstaande Voorthuizenaren, waaronder een raadslid. De gekozen naam werd ingezonden door vier personen.

De naam van de nieuwe woonwijk – Blankensgoed – is ontleend aan de historische vermeldingen van het boerderijcomplex dat in het plangebied lag. De huidige boerderij dateert uit 1947 en is gebouwd op de fundamenten van een havezate die daar al eerder stond. Deze wordt onder andere op een kaart uit 1826 vermeld.

Tijdens archeologisch onderzoek zijn ook resten van bewoning uit de ijzertijd en de vroege 17e eeuw aangetroffen. De sporen bestaan uit kuilen, greppels en een brede gracht. Ook is bouwmateriaal en gebruiksaardewerk aangetroffen. Het was overigens niet zómaar een boerderij, maar waarschijnlijk een omgrachte herenboerderij of zogeheten zaalweer uit de late 16e of vroege 17e eeuw.

Bij deze herenhof hoorde een domein, dat werd geëxploiteerd door de dienstman die in de herenhof woonde. De dienstman werkte in opdracht van de abdij van Elten. Het domein is later verdeeld, herverkaveld en opnieuw verdeeld. Door de jaren heen heeft de vegetatie zich daarop aangepast. In de laatste decennia komen in het gebied (wilde) planten voor, waarvan de jury vond dat die in ieder geval in de vorm van straatnamen in het plangebied terug moesten komen. De straten in de wijk krijgen daarom namen als Hoornbloem, Duizendblad, Heermoes en Knoopkruid, zonder een toevoeging van straat, laan of weg.

 

Downloads
Blankensgoed – Verleden, heden en toekomst (4,7 MB)