In Voorthuizen wordt aan de noordzijde van de kern de nieuwbouwwijk Blankensgoed ontwikkeld. Een woongebied dat wordt gekenmerkt door een grote variatie in woningtypen, nabijheid van (centrum)voorzieningen en een natuurlijke overgang naar het buitengebied via een ecologische / recreatieve beekzone. In fase I van het plangebied wordt momenteel volop gebouwd. De projectwoningen en de kavels voor particulier opdrachtgeverschap in fase II zijn allemaal verkocht.

De gemeente Barneveld biedt nu in fase III twee percelen grond te koop aan. Op deze percelen kunnen 4 middeldure tussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen, respectievelijk 5 vrije-sectortussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen worden gerealiseerd. In aanmerking komen lokale bouwondernemers die ten minste de minimale grondprijs bieden én aantoonbare affiniteit hebben met consumentgericht bouwen. Lokale bedrijven zijn gedefinieerd als gevestigd in het postcodegebied 3781. De inschrijfperiode loopt tot en met 20 juni 2008. Dit alles wordt toegelicht in een brochure die verkrijgbaar is bij de gemeente.

De locatie
De twee percelen liggen in fase III van het plangebied. Dat is de noordoostelijke hoek, zoals op het kaartje is aangegeven. Rondom de percelen is een gevarieerd aanbod van woningen gepland: starterswoningen, huurwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. De oppervlakte van vlek 6 is ca. 1.030 m² en van vlek 7 is de oppervlakte ca. 1.210 m². De oriëntatie van vlek 6 is op het Knoopkruid. Vlek 7 is georiënteerd op het Speenkruid.

De woningtypen
De typologie van de woningen is bepaald. Op vlek 6 kunnen worden gerealiseerd 4 middeldure tussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen. Conform het gemeentelijke grondprijsbeleid kennen middeldure woningen een maximale VON-prijs van € 250.000,-. Op vlek 7 kunnen worden gerealiseerd 5 vrije-sectortussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen.

Consumentgericht bouwen
Het gemeentebestuur streeft naar meer keuzevrijheid, zeggenschap en betaalbaarheid bij de realisatie van woningen voor grotere groepen woonconsumenten. Ook voor woningen in het duurdere segment. Consumentgericht bouwen brengt dat doel dichterbij. Consumentgericht bouwen is een tussenvorm tussen (collectief) particulier opdrachtgeverschap (veel invloed voor de consument) en traditionele koop (geen invloed voor de consument). De partij die in aanmerking wil komen voor de koop van één of beide percelen, moet aantonen affiniteit te hebben met de dialoog met de consument over verschijningsvorm en woningindeling zodat keuzevrijheid, duidelijkheid en flexibiliteit kunnen worden gerealiseerd. De gemeente heeft een voorkeur voor de Configuratiebenadering.

Nadere eisen en verkoopcriteria
Aan de verkoop van de grond stelt de gemeente eisen. De twee belangrijkste zijn:
- het grondbod;
- de aantoonbare affiniteit met consumentgericht bouwen (Configuratiebenadering) via plan van aanpak.

Aanvullende eisen en verkoopcriteria richten zich op onder andere op:
- bestemmingsplan;
- beeldkwaliteitsplan en architectuur;
- bouwbesluit en bouwverordening;
- GIW;
- bindingseisen voor de kopers van de woningen;
- DuBo en Woonkeur;
- Stichtingskostenopzet.

Het is toegestaan dat partijen zich verenigen om een optimaal bod uit te kunnen brengen. Ook is het mogelijk dat een partij of combinatie van partijen een bod uitbrengt op één van de twee percelen.

Inschrijven en informatie
Bouwondernemers uit Voorthuizen die interesse hebben in de aankoop van de grond voor de realisatie van het bouwprogramma via consumentgericht bouwen, kunnen een brochure aanvragen. Daarin zijn alle eisen en verkoopcriteria verwoord en nader toegelicht en is een biedingsformulier opgenomen. Het biedingsformulier moet (met bijlagen) in gesloten envelop worden ingeleverd op 20 juni 2008 tussen 11.00 en 12.00 uur bij de balie bouwen, wonen en leefomgeving op het gemeentehuis. De selectie vindt plaats in week 26. Van de selectieprocedure maakt een presentatie deel uit. Ook dat wordt in de brochure toegelicht.

Brochure aanvragen bij Gemeente Barneveld, Ontwikkelingsbedrijf t.a.v. Dhr. A.C. Duifhuis, Postbus 63, 3770 AB  Barneveld. Tel. (0342) 495 444, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Brochure ophalen bij Gemeente Barneveld, Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld,

 

In Voorthuizen wordt aan de noordzijde van de kern de nieuwbouwwijk Blankensgoed ontwikkeld. Een woongebied dat wordt gekenmerkt door een grote variatie in woningtypen, nabijheid van (centrum)voorzieningen en een natuurlijke overgang naar het buitengebied via een ecologische / recreatieve beekzone. In fase I van het plangebied wordt momenteel volop gebouwd. De projectwoningen en de kavels voor particulier opdrachtgeverschap in fase II zijn allemaal verkocht.

De gemeente Barneveld biedt in fase III twee percelen grond te koop aan. Op deze percelen kunnen 4 middeldure tussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen, respectievelijk 5 vrije-sectortussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen worden gerealiseerd. In aanmerking komen lokale bouwondernemers die ten minste de minimale grondprijs bieden én aantoonbare affiniteit hebben met consumentgericht bouwen. Lokale bedrijven zijn gedefinieerd als gevestigd in het postcodegebied 3781. De inschrijfperiode loopt tot en met 20 juni 2008. Dit alles wordt toegelicht in een brochure die verkrijgbaar is bij de gemeente.

De locatie
De twee percelen liggen in fase III van het plangebied. Dat is de noordoostelijke hoek, zoals op het kaartje is aangegeven. Rondom de percelen is een gevarieerd aanbod van woningen gepland: starterswoningen, huurwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. De oppervlakte van vlek 6 is ca. 1.030 m² en van vlek 7 is de oppervlakte ca. 1.210 m². De oriëntatie van vlek 6 is op het Knoopkruid. Vlek 7 is georiënteerd op het Speenkruid.
image002

De woningtypen
De typologie van de woningen is bepaald. Op vlek 6 kunnen worden gerealiseerd 4 middeldure tussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen. Conform het gemeentelijke grondprijsbeleid kennen middeldure woningen een maximale VON-prijs van € 250.000,-. Op vlek 7 kunnen worden gerealiseerd 5 vrije-sectortussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen.


Consumentgericht bouwen

Het gemeentebestuur streeft naar meer keuzevrijheid, zeggenschap en betaalbaarheid bij de realisatie van woningen voor grotere groepen woonconsumenten. Ook voor woningen in het duurdere segment. Consumentgericht bouwen brengt dat doel dichterbij. Consumentgericht bouwen is een tussenvorm tussen (collectief) particulier opdrachtgeverschap (veel invloed voor de consument) en traditionele koop (geen invloed voor de consument). De partij die in aanmerking wil komen voor de koop van één of beide percelen, moet aantonen affiniteit te hebben met de dialoog met de consument over verschijningsvorm en woningindeling zodat keuzevrijheid, duidelijkheid en flexibiliteit kunnen worden gerealiseerd. De gemeente heeft een voorkeur voor de Configuratiebenadering.  


Nadere eisen en verkoopcriteria

Aan de verkoop van de grond stelt de gemeente eisen. De twee belangrijkste zijn:
*        het grondbod;
*        de aantoonbare affiniteit met consumentgericht bouwen (Configuratiebenadering) via plan van aanpak.

 

Aanvullende eisen en verkoopcriteria richten zich op onder andere op:
*         bestemmingsplan;
*        beeldkwaliteitsplan en architectuur;
*         bouwbesluit en bouwverordening;
*        GIW;
*         bindingseisen voor de kopers van de woningen;
*         DuBo en Woonkeur;
*         stichtingskostenopzet.  

Het is toegestaan dat partijen zich verenigen om een optimaal bod uit te kunnen brengen. Ook is het mogelijk dat een partij of combinatie van partijen een bod uitbrengt op één van de twee percelen.  


Inschrijven en informatie

Bouwondernemers uit Voorthuizen die interesse hebben in de aankoop van de grond voor de realisatie van het bouwprogramma via consumentgericht bouwen, konden een brochure aanvragen. Daarin zijn alle eisen en verkoopcriteria verwoord en nader toegelicht en is een biedingsformulier opgenomen. Het biedingsformulier moest (met bijlagen) in gesloten envelop worden ingeleverd op 20 juni 2008 tussen 11.00 en 12.00 uur bij de balie bouwen, wonen en leefomgeving op het gemeentehuis. De selectie vond plaats in week 26. Van de selectieprocedure maakt een presentatie deel uit. Ook dat wordt in de brochure toegelicht.  

Brochure aanvragen bij:
Gemeente Barneveld
Ontwikkelingsbedrijf
De heer A.C. Duifhuis
Postbus 63
3770 AB  Barneveld
t (0342) 495 444
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Brochure ophalen bij:
Gemeente Barneveld
Balie bouwen, wonen, leefomgeving
Raadhuisplein 2

Barneveld

t (0342) 495 911 

Voorthuizen is met meer dan 10.000 inwoners de tweede kern van de gemeente Barneveld. Het dorp heeft behoefte aan uitbreiding van het aantal woningen. In de afgelopen periode is aan de zuidzijde van Voorthuizen de woonwijk 'De Kromme Akker' gerealiseerd. Hiermee is, ten dele, in de woningbehoefte voorzien. Daarom is ook aan de noordzijde van Voorthuizen woningbouw gepland. Op deze internetsite wordt u uitgebreid geïnformeerd over deze nieuwe woonwijk: Blankensgoed.

Inloopavond over bouwkavels en woningen in 3e fase Blankensgoed

Op dinsdag 16 december 2008 organiseert de gemeente Barneveld een inloopbijeenkomst over de derde fase van woonwijk Blankensgoed in Voorthuizen.

lees verder ....

Blankensgoed: vier fasen met in totaal 233 woningen

De nieuwe woonwijk Blankensgoed wordt in vier fasen gerealiseerd met in totaal 233 woningen. Deze woningen zijn verdeeld over verschillende woningtypes.

Op de onderstaande kaart staan de vier fasen afgebeeld. Door op één van deze fasen te klikken, komt u op een nieuwe pagina over de desbetreffende fase. Daar staat alle nú beschikbare informatie overzichtelijk bij elkaar.

 

Waar ligt Blankensgoed?
Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan Blankensgoed
Fase I (2007)
Fase II (2008)
Fase III (2009)
Fase IV (2010)
Beekzone
Bouwkavels
Commerciële ruimten in Blankensgoed
Consumentgericht bouwen in Blankensgoed
Naamgeving van wijk en straten in Blankensgoed
Nieuwsbrief Blankensgoed (december 2007)

 

Historische grond

De nieuwe woonwijk Blankensgoed verrijst op historische grond: al in de ijzertijd (± 100 v.Chr.) werd in dit gebied gewoond en gewerkt. In de afgelopen periode zijn diverse sporen van bewoning en vroege vormen van akkerbouw en infrastructuur gevonden. Deze historisch waardevolle kenmerken komen in het plangebied deels terug: in de eerste plaats door op deze plek opnieuw een woonwijk te realiseren en in de tweede plaats door de oriëntatie van de woonblokken en het bijbehorende stratenpatroon.

Meer informatie

  • Download: Brochure Blankensgoed

plangebiedDe toekomstige woonwijk Blankensgoed omvat het gebied ten noorden van het sportcomplex aan de Roelenengweg, tussen de groene bomenrij, de lintbebouwing langs de Rubensstraat, de Hoevelakense beek en het Wilbrinkbos. Op de onderstaande luchtfoto is het plangebied ingetekend. Het sport- en recreatiecomplex aan de Roelenengweg maakt geen onderdeel uit van het plangebied. De activiteiten die daar recent hebben plaatsgevonden, staan los van de ontwikkeling van de woonwijk.

 

Langs het gebied loopt de Hoevelakense beek. Voor de herinrichting van deze zogenoemde beekzone wordt een apart plan gemaakt, dat parallel aan de woonwijk wordt gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie over deze beekzone.

De inrichting van het plangebied

De hoofdfunctie van het gebied wordt uiteraard wonen. In een relatief groene omgeving worden zo'n 230 woningen gerealiseerd in allerlei categorieën, inclusief sociale huur- en starterswoningen.

Het totale plangebied is circa 11,5 ha groot, waarvan 10 ha tot het exploitatiegebied behoort. Hiervan is 18% gereserveerd voor de beekzone, 20% voor het verkeer (straten, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen), 15% voor groen en speelplaatsen (inclusief wadi's voor de regenwaterafvoer) en tenslotte 47% uitgeefbaar terrein. Hier worden woningen, kavels en commerciële ruimten gerealiseerd.

De wijk heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo ligt het op korte afstand van (centrum)voorzieningen, bestaande infrastructuur en natuur. Het is dus een logische locatie voor de uitbreiding van Voorthuizen.  

beekAan de noordgrens van het plangebied stroomt de Hoevelakense beek, lokaal ook wel bekend als de Ganzenbeek. Deze beek blijft bestaan. Dat is mede vanuit stedenbouwkundig oogpunt wenselijk (wonen langs water wordt over het algemeen zeer gewaardeerd). Maar het is vooral vanwege het waterbeheer noodzakelijk.

 

De gemeente Barneveld heeft landschapsarchitect Taken gevraagd om in overleg met het Waterschap Vallei & Eem een inrichtingsplan voor de beekzone te maken. De Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen is betrokken bij dit inrichtingsplan. Het ontwerp doet volledig recht aan de eisen van het Waterschap Vallei & Eem ten aanzien van het beleidsuitgangspunt "vasthouden, infiltreren, afvoeren". Het planontwerp wordt namelijk helemaal afgestemd op de waterhuishouding in de nieuwe woonwijk. Ook wordt rekening gehouden met de situatie stroomopwaarts en stroomafwaarts.

 

In de wijk wordt een wadisysteem toegepast om het hemelwater gedoseerd af te laten vloeien naar de beek. Regenwater dat van daken en bestrating loopt, wordt in de wadi's opgevangen die fungeren als infiltratiebekkens en overtollig water kunnen afvoeren naar de beek. Het wadisysteem is niet nieuw in Voorthuizen en Barneveld; eerder werd het op een andere locatie, met wisselend succes, toegepast. Het systeem dat in Blankensgoed wordt aangelegd, is beproefd en zal voldoen.

 

Naast de technische afstemming van de beekzone op het waterbeheer in de wijk, wordt de beekloop ook landschappelijk meer afgestemd op de toekomstige situatie. De beek 'loopt' iets minder recht – hij zal, met andere woorden, meer "meanderen". Daarbij wordt veel beplanting toegevoegd en worden de oevers minder steil, zodat de beek veel beter kan worden beleefd. Enkele bestaande elementen blijven behouden, zoals de hoge populieren. Een ander belangrijk element dat blijft bestaan, is het wandelpad langs de beek. Daarmee is ook gezegd dat de beekzone straks toegankelijk is voor recreatieve doeleinden. De beek wordt echt een onderdeel van de wijk!

 

Downloads

Inrichtingsplan Beekzone Blankensgoed (PDF, 1 MB)

Pagina 1 van 2